Thông báo tuyển sinh lớp Kế toán trưởng

Trường Cao đẳng Thương mại là đơn vị công lập trực thuộc bộ Công Thương. Nhà trường là một trong những đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép đào tạo, bồi dưỡng lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng hành chính sự nghiệp (KTT nhà nước)

Thời gian: Mở lớp thường xuyên trong năm. Khai giảng ngày 05 hàng tháng,

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu liên hệ.

Trung tâm Đào tại & Bồi dưỡng – Trường Cao đẳng Thương mại

45 Dũng Sĩ Thanh Khê – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.811.053 Mobi. T. Hà 0982.464.359

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN