Thông báo tuyển sinh Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế

Trường Cao đẳng Thương mại là mốt trong số ít đơn vị được tổng cục du lịch cấp phép đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa & Quốc tế cho cá nhân muốn được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Để phát triển nguồn nhân lục trong lĩnh vực du lịch trường Cao đẳng sẵn sàng phối hợp với các đơn vị để tổ chức bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho học viên theo học, là điều kiện được cấp thẻ hướng dẫn.

Đối tượng: Các học sinh sinh viên có nhu cầu

Thời gian đào tạo: Linh động cho mọi đối tượng học

Chứng chỉ: Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

MAU DANG KY DU HOC LOP HDVDL

Chi tiêt

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Đào tại & Bồi dưỡng – Trường Cao đẳng Thương mại

45 Dũng Sĩ Thanh Khê – Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.811.053 Mobi. T. Hà 0982.464.359

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN