Thông báo nhận chứng chỉ Tin học

Đã có chứng chỉ Tin học của các bạn sinh viên dự thi ngày 17/03/2019.

Mời các em lên Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng (tầng 2 khu hành chính) để nhận chứng chỉ nhé.

Lưu ý: Mang theo thẻ sinh viên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN