Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

– Địa chỉ: (Tầng 2) 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – Đà Nẵng
– Email: boiduong@cdtm.edu.vn
– Điện thoại: 0236 3 811 053
– Hotline: 0949 432 555