Kế hoạch mở lớp Hướng dẫn viên du lịch khai giảng tháng 06/2020

KE HOACH HUONG DAN VIEN T06-2020

Đăng kí học ngay tại:
– Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng. Tầng 2 ( Khu hành chính) Trường Cao đẳng Thương mại
– Đăng kí online: http://boiduong.cdtm.edu.vn/dang-ky
– Thông tin chi tiết liên hệ: 0905.705.707 (Cô Hồng), 0905.160.586 (Cô Oanh Nguyễn Thị Ân)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN