Kế hoạch đào tạo lớp Hướng dẫn viên du lịch năm 2019

——————————-
Đăng kí học ngay tại:
– Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng. Tầng 2 ( Khu hành chính) Trường Cao đẳng Thương mại
– Đăng kí online: http://boiduong.cdtm.edu.vn/dang-ky
– Thông tin chi tiết liên hệ: 0905.705.707 (Cô Hồng), 0905.160.586 (Cô Oanh Nguyễn Thị Ân)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN