Tin học văn phòng

1.1. Kiến thức

– Giải thích các kiến thức đại cương về tin học;

– Nắm vững được cách thức sử dụng các phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, một số hệ điều hành thông dụng và khai thác các ứng dụng mạng máy tính.

1.2. Kỹ năng

– Thực hành thành thạo và khai thác tốt các tính năng của máy vi tính trong việc soạn thảo các văn bản;

– Tính toán trên bảng tính, lập các báo cáo, khai thác tài nguyên internet;

–  Áp dụng các kiến thức công nghệ thông tin một cách có hiệu quả để phân tích, thực hiện các công việc.

Áp dụng cho mọi đối tượng

1,5 tháng

Chứng chỉ trình độ Tin học văn phòng

 

Chương trình đào tạo liên quan