Tiếng Anh cấp độ B

1.1. Kiến thức

Nhận biết các từ vựng, mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng liên quan đến hoạt động giao tiếp trong cuộc sống và công việc hằng ngày.

1.2. Kỹ năng

Giao tiếp, đọc hiểu và viết một số văn bản tiếng Anh thông thường liên quan đến các chủ điểm cơ bản trong cuộc sống.

Học viên muốn tham gia học tiếng Anh cấp độ B

3 tháng

Chứng chỉ Tiếng Anh cấp độ B

 

Chương trình đào tạo liên quan