Nghiệp vụ nhà hàng

1.1. Kiến thức

– Trang bị hiểu biết chung về lý luận và thực tiễn liên quan đến văn hóa ẩm thực; tâm lý, thị hiếu khách du lịch;

– Hiểu về các kỹ năng giao tiếp cơ bản với khách hàng và đồng nghiệp; kỹ năng xây dựng thực đơn;

– Hiểu biết chuyên sâu, cụ thể về kỹ thuật, phương pháp và quy trình phục vụ ăn uống tại nhà hàng, pha chế đồ uống tại quầy bar.

     1.2. Kỹ năng

– Thực hiện được thao tác vệ sinh trang thiết bị và dụng cụ trong nhà hàng và quầy bar;

– Thực hiện chuẩn xác quy trình sắp xếp, chuẩn bị và tổ chức phục vụ các bữa ăn Âu, Á thông thường cũng như các bữa tiệc;

– Pha chế chuẩn xác các công thức đồ uống phổ biến tại quầy bar.

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; những người đang làm việc tại các nhà hàng, quầy bar nhưng chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

2 tháng

Chứng chỉ Nghiệp vụ nhà hàng

 

Chương trình đào tạo liên quan