Nghiệp vụ lễ tân

1.1. Kiến thức

– Hiểu biết chung về lý luận và thực tiễn liên quan đến văn hóa, tâm lý, thị hiếu khách du lịch;

– Hiểu về các kỹ năng giao tiếp cơ bản với khách hàng và đồng nghiệp;

– Nắm vững quy trình tổ chức kinh doanh khách sạn;

– Hiểu biết chuyên sâu, cụ thể về qui trình nghiệp vụ lễ tân trong khách sạn.

1.2. Kỹ năng

– Thực hiện thành thạo quy trình nhận đặt buồng; đón tiếp và làm thủ tục nhập khách sạn nhanh, chuẩn xác;

– Thực hiện thanh toán nhanh, chuẩn xác và tiễn khách đúng tiêu chuẩn khách sạn.

Người học đã tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên (hoặc tương đương) và những người đang làm việc tại các khách sạn nhưng chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

1,5 tháng

Chứng chỉ Nghiệp vụ lễ tân

 

Chương trình đào tạo liên quan