Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

1.1. Kiến thức

– Biết được qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu;

– Hiểu được tác động của hoạt động kinh doanh xăng dầu tới môi trường, sức khỏe con người và biện pháp giảm thiểu tác hại của xăng dầu tới môi trường;

– Biết được tiêu chuẩn chất lượng của nhiên liệu lỏng, dầu nhờn, mỡ nhờn;

– Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp bảo quản, bảo dưỡng thiết bị chứa, thiết bị đo lường và cột bơm xăng dầu;

– Hiểu được nguyên nhân, biện pháp giảm thiểu hao hụt xăng dầu;

– Phân tích được qui trình nhập xuất và bán hàng xăng dầu.

1.2. Kỹ năng

– Phòng chống nhiễm độc trong kinh doanh xăng dầu tốt;

– Hướng dẫn khách hàng sử dụng, thay thế, bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn các loại sản phẩm xăng dầu;

– Tính toán xác định được lượng hao hụt định mức, hao hụt thực tế trong từng khâu nghiệp vụ;

– Thao tác nhập, xuất, bán hàng xăng dầu đúng qui trình, nhanh chóng và chính xác, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Người học có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có đủ năng lưc hành vi và sức khỏe để học tập.

2 tháng

Chứng chỉ Nghiệp vụ Kinh doanh xăng dầu

 

Chương trình đào tạo liên quan