Nghiệp vụ buồng

      1.1. Kiến thức

  • Trang bị hiểu biết chung về lý luận và thực tiễn liên quan đến cơ sở lưu trú, văn hóa, tâm lý, thị hiếu khách du lịch;
  • Hiểu về các kỹ năng giao tiếp cơ bản với khách hàng và đồng nghiệp;
  • Hiểu biết chuyên sâu, cụ thể về kỹ thuật, phương pháp và qui trình phục vụ buồng.

      1.2. Kỹ năng

  • Thực hiện đúng qui trình đón và dẫn khách;
  • Thực hiện thuần thục thao tác bảo quản, vệ sinh trang thiết bị, tiện nghi trong khách sạn;
  • Thực hiện chuẩn xác quy trình trải ga giường và làm vệ sinh buồng trong khách sạn.

Người học có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và những người đang làm việc tại các khách sạn nhưng chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

1,5 tháng

Chứng chỉ Nghiệp vụ buồng

 

Chương trình đào tạo liên quan