Thực hành kế toán và kê khai quyết toán thuế

1.1. Kiến thức

      – Củng cố lý thuyết cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp và nguyên lý kế toán doanh nghiệp như: mua, bán, thu, chi, chi phí, giá thành, xác định kết quả kinh doanh, kê khai quyết toán thuế.

– Lập các báo cáo tài chính bằng công cụ tin học Excel và phần mềm kế toán.

1.2. Kỹ năng:

Thực hành thành thạo các công việc của kế toán tại doanh nghiệp trên chứng từ, sổ sách truyền thống và trên máy tính, bao gồm:

– Hoàn thiện một số chứng từ bên trong;

– Nhập dữ liệu đầu vào, kết xuất dữ liệu đầu ra là các sổ kế toán, bảng tổng hợp và báo cáo tài chính bằng phần mềm Excel;

– Nhập dữ liệu đầu vào, kết xuất ra sổ kế toán và báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán (fast Decounting);

– Kê khai quyết toán thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp trên phần mềm trực tuyến hỗ trợ kê khai thuế (mới nhất);

– Xử lý các tình huống kế toán, kê khai quyết toán thuế trong thực tế.

Học viên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành kinh tế đã học xong học phần Nguyên lý kế toán và Tin học.

1,5 tháng

Chứng chỉ Thực hành kế toán và Kê khai quyết toán thuế.

 

Chương trình đào tạo liên quan