Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

1.1. Kiến thức

– Biết được qui định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, đo lường chất lượng và bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

– Hiểu được đặc tính cơ bản của khí dầu mỏ hóa lỏng;

– Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp và sử dụng gas;

– Hiểu rõ yêu cầu, vai trò, nhiệm vụ của người bán hàng và quy trình bán hàng.

1.2. Kỹ năng

– Có kỹ năng phân biệt gas thật, gas giả;

– Lắp đặt, sửa chữa thành thạo các loại bếp gas;

– Thiết kế, lắp đặt được hệ thống gas công nghiệp cỡ vừa và nhỏ.

Những người đang kinh doanh và chuẩn bị kinh doanh Gas nhưng chưa có văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

7 ngày

Chứng nhận Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

 

Chương trình đào tạo liên quan