Cửa hàng trưởng xăng dầu

     1.1. Kiến thức

– Hiểu được vai trò, chức năng của nhà quản trị và nhà lãnh đạo; nắm vững quy trình công tác quản lý, phân công lao động tại cửa hàng xăng dầu;

– Hiểu rõ phong cách làm việc của cửa hàng trưởng; những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu;

– Nắm vững công tác hạch toán và quản lý tài chính tại cửa hàng xăng dầu;

– Hiểu được những kiến thức cơ bản về: nhiên liệu lỏng, dầu nhờn, mỡ nhờn; cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách sử dụng, bảo quản thiết bị đo lường xăng dầu, cột bơm xăng dầu;

– Nắm vững phương pháp tổ chức, quy trình bán hàng xăng dầu và thu hồi công nợ tại cửa hàng xăng dầu.

     1.2. Kỹ năng

– Kỹ năng lãnh đạo, quản lý quá trình tổ chức kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu, kỹ năng soạn thảo được một số hợp đồng trong kinh doanh xăng dầu;

– Hướng dẫn thành thạo cho khách hàng sử dụng, thay thế, bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật các mặt hàng hiện đang kinh doanh tại cửa hàng;

– Tổ chức nhập hàng, bán hàng đúng qui trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn và đáp ứng lợi ích hợp pháp của khách hàng;

– Đăng ký thành thạo các chứng từ mẫu biểu, sổ sách hiện đang sử dụng tại cửa hàng xăng dầu.

Nhân viên tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu có trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, có đủ năng lực hành vi và sức khỏe để học tập.

12 ngày

Chứng nhận Cửa hàng trưởng xăng dầu

 

Chương trình đào tạo liên quan