Công nhân xăng dầu

     1.1. Kiến thức

– Nắm vững vai trò, nhiệm vụ của người bán hàng xăng dầu;

– Hiểu được quy trình bán hàng xăng dầu và chăm sóc khách hàng;

– Hiểu được những vấn đề cơ bản về xăng sinh học và những chú ý trong bảo quản, sử dụng xăng sinh học;

– Biết cách tổ chức, thực hiện vệ sinh công nghiệp tại doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

1.2. Kỹ năng

– Thao tác bán hàng thành thạo, xử lý thuần thục các tình huống trong giao tiếp với khách hàng;

– Thực hiện chăm sóc khách hàng hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp;

– Thực hành làm vệ sinh công nghiệp, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị tại cửa hàng đúng qui trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Công nhân đang bán hàng xăng dầu tại các doanh nghiệp xăng dầu, thuộc mọi thành phần kinh tế.

3 ngày

Chứng nhận bồi dưỡng Công nhân xăng dầu

 

Chương trình đào tạo liên quan